Kvarteret Fyrklövern

Sjönära boende mitt i Emmaboda

Mitt i centrala Emmaboda i ett lugnt villaområde ligger Fyrklövern.

Hansa Bygg kommer att bygga smakfulla och hemtrevliga flerfamiljshus med upp till 50 lägenheter enligt en ny detaljplan. Planerad byggstart 2023.

Välkommen till den växande regionen östra småland och Emmaboda - orten perfekt placerad mellan tre residens­städer och förbunden med järnväg och riksvägar

Emmaboda kommun har i skrivande stund cirka 9400 invånare men vi vill bli fler!

Om tio år är målet 11 000 invånare och därför har en process inletts för att frigöra attraktiv mark för bostäder för både villor och flerfamiljshus. Det råder brist på bostäder i Emmaboda. Fler och fler upptäcker Emmaboda kommuns mycket goda samhällsservice, närheten till naturen och billigare boende än i de större städerna.

Mitt i centrala Emmaboda i ett lugnt villaområde ligger Fyrklövern. Här finns nu utmärkta möjligheter att bygga smakfulla och hemtrevliga flerfamiljshus med upp till 50 lägenheter enligt en ny detaljplan. Husen kommer vara granne med ER-sjön med gångavstånd till handel, bad och träningscenter, samhällsservice och tåg- och busstation.

Det nya området planeras att bli en integrerad del av Emmabodas tätort genom att bostadsområdena knyts samman med ny bebyggelse och nya rekreationsstråk. Inom området föreslås en blandning av flerbostadshus och sammanbyggda enbostadshus om två till fyra
våningar.

Sjönära boende mitt i Emmaboda

Ån från ER-sjön vidgas och blir en vattenspegel eller ett fördröjnings­magasin (bra för vattnets kvalitet och bra för närmiljön). En ny promenad och cykelväg uppförs och leds genom den planerade ön i lagunen. Det nuvarande området görs till en vacker naturpark.

Planområdet ligger i centrala Emmaboda och omfattar delar av fastigheten Emmaboda 4:1. Planområdet avgränsas av Brovägen i norr och Bygdegatan i syd - östlig riktning, bebyggelse intill Nygatan i öster och naturområde intill Bjurbäcken i väster. Planområdet omfattar en areal på ca 1,6 hektar.

Frågor och svar

Får villor byggas i området?

Nej, detta område är skapat/planerat för flerfamiljshus.

Måste hela området bebyggas av en och samma aktör?

Nej, området kan delas mellan flera.

Ska det byggas hyresrätter eller bostadsrätter?

Det är möjligt att bygga båda typerna.

Vad kostar marken?

Marken kommer att värderas framöver.

Var hittar jag uppgifter om anslutningsavgifter för el och VA?

Kontakt

Niclas Beermann

Niclas Beermann

teknisk chef Emmaboda kommun
0471-24 90 71
niclas.beermann@emmaboda.se